Kde se nacházíte:
Úvod Obecní úřad Povinně zveřejňované informace
Přihlašovací formulář
Zasílání novinek z Úřední desky

Obecně závazné vyhlášky

Zasedání zastupitelstva

Rozpočet obce

Ostatní

Online
Právě připojeni - hostů: 7 
Počítadlo přístupů
Dnes7
Včera28
Za týden35
Za měsíc861
Celkem132539

Povinně zveřejňované informace

 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace dle zákona c. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky c. 515/2020 Sb.

1.   Název: 

Oldřichov

2.   Důvod a způsob založení

 Obec Oldřichov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem c. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahu vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonu. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonu, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3.   Organizacní struktura

Starosta: Richard Skřenek

Místostarosta: Jana Stehnová

Eva Pospíšilíková - zastupitelka

Věra Jemelková - zastupitelka

Marek Bia – zastupitel

Finanční výbor:

Eva Pospišilíková - předseda výboru
Věra Jemelková – členka výboru
Marek Bia – člen výboru

Kontrolní výbor:

Eva Pospíšilíková - předseda výboru
Věra Jemelková – členka výboru
Ladislav Podmolík ml. – člen výboru

4.   Kontaktní informace

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Telefon: +420 724 294 724

4.1   Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Oldřichov
Oldřichov 17
751 11 Radslavice

4.2   Adresa úřadovny pro osobní návštevu

Obecní úřad Oldřichov
Oldrřchov 17
751 11 Radslavice

4.3   Úřední hodiny

Každé sudé úterý v měsíci od 17.00 do 18.00 hod. a kdykoliv po telefonické dohodě na čísle +420 724 294 724

4.4   Telefonní císla

Mobilní telefon: +420 724 294 724

4.5   Adresa internetových stránek

www.oldrichovnamorave.cz

4.6   Adresa podatelny

Obecní úřad Oldřichov
Oldřichov 17
751 11 Radslavice

Dokumenty v elektronické podobě prřjímáme prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky

4.7   Elektronická adresa podatelny

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

4.8   Datová schránka

8kdbizu

5.   Prípadné platby lze poukázat na úcet:

Číslo účtu: 25621831/0100
Banka: KB, a.s. Prerov

6.   IČ:

00636428

7.   DIČ:

Obec není plátce DPH

8.   Dokumenty

8.1   Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

8.2   Rozpočet

Rozpočet a finanční dokumenty

9.   Žádosti o informace

Poskytování informací, příjem, podání

10.   Příjem žádostí a dalších podání

Osobní podání: na Obecním úřade na adrese Oldřichov 17, 751 11 Radslavice v úředních dnech
Telefonické podání: +420 724 294 724
Poštou na adresu Obecní úřad, Oldřichov 17, 751 11 Radslavice
Elektronicky na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Elektronicky datovou schránkou: 8kdbizu

V případe, že je žádost podána písemně (včetne žádosti podané elektronickou poštou), musí splnovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

11.   Předpisy

11.1   Nejdůležitejší používané předpisy

Sbírka zákonů

11.2   Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky

12.   Úhrady za poskytování informací

12.1   Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazby za poskytování informací: hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) - 200,- Kč

Fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentů:
 • jednostranně - formát A4 - 5,- Kč/ks
 • oboustranně - formát A4 - 8,- Kč/ks
 • jednostranně - formát A3 - neposkytujeme – nemáme tiskárnu
 • oboustranně - formát A3 - neposkytujeme – nemáme tiskárnu
 • kompaktní disk (CD) - 100,- Kč/ks
 • paušál provozních nákladů (materiál, energie) - 10,- Kč
 • ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

12.2   Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13.   Licenční smlouvy

13.1   Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy

13.2   Výhradní licence

Výhradní licence „V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.“

14.   . Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 
Fulltextové vyhledávání
Náhodný obrázek
Kalendář akcí
loader