Odvoz domovního komunálního odpadu

 

Termíny svozu směsného komunálního odpadu v roce 2021 v úterý: 

 

27. prosince