Současnost obce

Dopravní obslužnost je zajišťována autobusovou dopravou na lince Lipník - Přerov dopravní firmou Connex Morava a.s. Ostrava. Obec Oldřichov má rozlohu 95 h a 32 domů ve kterých v současnosti žije 115 obyvatel. Starostka obce je paní Marta Buršíková a místostarosta pan Vladmír Kleiner.

V současnosti v obci působí dva soukromí zemědělci, firma PRODIZ na zpracování a prodej dřeva, chov koní firmy JASO, kde je prováděn výcvik mladých adeptů jezdectví. Místní prodejnu potravin přestala provozovat Jednota a nyní je pronajata soukromému obchodníkovi. Většinu polností oldřichovského katastru obhospodařuje Moravská zemědělská a.s. Prosenice, která vznikla z původního JZD Moravská brána Prosenice. Až do r. 2001 měla tato a.s. v obci husí farmu. Chov hus byl v JZD Oldřichov zaveden v r. 1965 a rozšířen po r. 1972 po vzniku JZD Moravská brána, do něhož bylo JZD Oldřichov sloučeno,v roce 2001 byl tento chov zrušen. V roce 2004 byla vybudována kořenová čistička odpadních vod. V roce 2005 a 2006 byla provedena rekonstrukce chodníků, veřejného rozhlasu a vybudována točna autobusů. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce soc. zařízení v Obecním domě ,v roce 2007 výměna střešní krytiny a provedena rekonstrukce kuchyně.Takto rekonstruovaný Obecní dům slouží na pořádání svateb,školení a oslav životních jubileí.

Oldřichov